Bir Yıllığa Düşülememiş Aykırı Notlar

Sevgili bu satırları okuyan kişi, Siz, size pek bir şey ifade etmeyen bu satırları okurken, ben, benim için çok şey ifade eden bu satırları çoktan yazmış olacağım. Baştan söyleyeyim, bu yazı, pek alışık olduğunuz türden bir yıllık yazısı değil. Öncelikle, yıllık yazılarındaki teamül üzre arkadaşlarım tarafından yazılan methiyeler değil, bizzat bu sayfadaki fotoğrafta saf saf […]