Terkedilmiş WhatsApp Grupları

Telefonumun hafızası doldu. Birçok uygulamayı temizledim ama yine olmadı. Sonra baktım, en çok yer kaplayan WhatsApp. Ne varmış diye kaydırmaya başladım ve ilk WhatsApp sohbetine kadar geldim. Uygulamayı yüklediğimden beri hiç silmemişim konuşmaları. Unutulmuş mesajlar ve terkedilmiş gruplarla dolu, Pripyat gibi bir yere dönmüş aşağısı.

Bir Peyami Safa cümlesi: Hiç başından sevda geçti mi?

Peyami Safa geçimini sağlamak için Server Bedi müstearıyla “piyasa işi” romanlar yazıyor. Gazetelerde tefrika edilen bu romanlar çok tutuyor, zamanında büyük rakamlar (hatta şimdi bile çok büyük rakam bence) 70,000 tirajlara ulaştırıyor yazdığı gazeteyi. Cingöz Recai gibi birkaç seri polisiye yazıyor Peyami Safa.

İzdiham Dergisi ve Bülent Parlak

İzdiham Dergisi hep takip ettiğim bir dergi olsa da Bülent Parlak’la şahsen tanışamadım. Bu biraz edebiyat kamusuna uzaklığımdan kaynaklı, biraz da nasip işte. Çağdaşım birçok sevdiğim, takip ettiğim yazar, şairle şahsen tanışıklık kuramadım. Edebiyat muhitlerine pek nüfuz edemedim. Bu uzaklığın çok dezavantajı var elbette ama uzaktan da olsa gönül köprülerine engel değil.

Edebiyat tarihçilerinin işi de zor

Peyami Safa sanat ve bilim arasındaki ilişkiyi şöyle tanımlar: Sanatkâr serbesttir, özgür davranır, bilimin, tekniğin ne istediğine göre eser vermez, verirse sanat değil zaten bilim olur. Bilim insanları ise sanatçının eserini tahlil, tetkik eder ve kaideler çıkarır, bunları sistematikleştirir, kaydeder.