Kurusır’tın Ardı

Sanki daha önce geçtiğiniz hissi uyandıran birkaç tepe aşarsınız. Düz asfaltın kenarı alabildiğine topraktır, pek ağaca rastlayamazsınız. Son aşacağınız tepenin adı Kurusırt’tır, Kurusırt’ın ardı Kangal…

Satın almak için

Liberte Yayınları

BKM Kitap

Amazon

Kitap Söyleşisi: