Kadro Diktatörlüğü Çökerken

Çanakkale’de savaşan insanların asıl derdi, İngiliz’in İstanbul’da esir aldığı Halife’yi kurtarmaktı. İşgal altındaki İstanbul’dan Anadolu’ya kaçan Osmanlı Mebuslarının elbirliği ile kurduğu meclisin mensuplarının derdi öncelikle memleketin felahıydı, sonrası için hepsinin farklı fikirleri, öngörüleri ve planları vardı, ki Büyük Millet Meclisi de bunun için kurulmuştur. Bir akşam Gazi Paşa Hazretleri “yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz” dedi, tetikçiler […]